Hệ thống cấp nước sạch

Hệ thống cấp nước sạch

04
Sau khi HSMT được UBND TP phê duyệt
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 207.071.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói