Chi phí bảo hiểm công trình

Chi phí bảo hiểm công trình

8
Quý I/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 61.799.435 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá