Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

10
Quý IV/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 88.136.499 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá