Xây dựng mạng cáp quang đường trục và lắp đặt thiết bị trung tâm

Xây dựng mạng cáp quang đường trục và lắp đặt thiết bị trung tâm

gói thầu số 1
3/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 9853100000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói