Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông (giai đoạn 1). Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Hưng- thị xã Gò Công

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông (giai đoạn 1). Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Hưng- thị xã Gò Công

Tên dự án:Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Hưng- thị xã Gò Công
Tên gói thầu:Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Gò Công; Địa chỉ: số 12 đường Trần Hưng Đạo- TX Gò Công- tỉnh Tiền Giang; ĐT: 073.842343
17/03/2008 đến 02/04/2008
1.000.000 (VND)
02/04/2008 14:00
02/04/2008 14:00