Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng, hạng mục : 12 phòng học, cổng chào, cột cờ, sân chơi, hồ nước, nhà vệ sinh, hầm tự họai, điện, chống sét

Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng, hạng mục : 12 phòng học, cổng chào, cột cờ, sân chơi, hồ nước, nhà vệ sinh, hầm tự họai, điện, chống sét

01
Từ ngày 05/04/2008 đến ngày 21/04/2008
230 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.913.770.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu