Mời Thầu: 598 danh mục hóa chất theo máy

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Huyết học – Truyền mấu Trung Ương Gói thầu: 598 danh mục hóa chất theo máy Dự án: Mua hóa chất lần 2 năm 2015 Nguồn vốn: NSNN năm 2015-2016 và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung […]