Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo

Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo

Tên dự án:Cống Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo
Tên gói thầu:Cống Tân Thuận Bình
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án ĐT và XD Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang, địa chỉ khu phố Trung Lương phường 10 TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, điện thọai 073.855341, fax 073.856416
03/03/2008 đến 20/03/2008
1.000.000 (VND)
20/03/2008 14:00
20/03/2008 14:00