Đường dây và trạm biến áp 50 KVA

Đường dây và trạm biến áp 50 KVA

01
Quý II
45
Giá gói thầu:
 • 264886000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói