Hệ thống PCCC

Hệ thống PCCC

01
Quý III
45
Giá gói thầu:
 • 47774000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói