Gói thầu 14: Cung cấp phụ kiện đường dây và trạm biến áp

Gói thầu 14: Cung cấp phụ kiện đường dây và trạm biến áp

14
04/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 429.875.960 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói