Gói thầu 11: Cung cấp dây chống sét và cáp điều khiển

Gói thầu 11: Cung cấp dây chống sét và cáp điều khiển

11
04/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 532.795.540 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói