Thông báo mời thầu gói thầu: San nền (giai đoạn 2). Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tân Hương- xã Tân Hương- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: San nền (giai đoạn 2). Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tân Hương- xã Tân Hương- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tân Hương- xã Tân Hương- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:San nền (giai đoạn 2)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: Số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; Điện thoại: 073.875733- 872217- Fax: 875733
04/03/2008 đến 19/03/2008
1.000.000 (VND)
19/03/2008 14:00
19/03/2008 14:00