Mua sắm máy chủ, máy in và bộ lưu điện

Mua sắm máy chủ, máy in và bộ lưu điện

01
Quý 2/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 14400 (USD)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói