Cung cấp lắp đặt thiết bị văn phòng.

Cung cấp lắp đặt thiết bị văn phòng.

Gói thầu số 4
Quý II năm 2008
30
Giá gói thầu:
 • 200000000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói