Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy.

Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy.

Gói thầu số 7
Quý II năm 2008
150
Giá gói thầu:
 • 750000000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói