Mua sắm thiết bị mạng

Mua sắm thiết bị mạng

01
Quý 2/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2600 (USD)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói