Mua sắm bổ sung thay thế linh kiện máy tính phục vụ mô hình tổ chức mới cho các đài điện thoại

Mua sắm bổ sung thay thế linh kiện máy tính phục vụ mô hình tổ chức mới cho các đài điện thoại

01
14h30 ngày 10 tháng 4 năm 2008
Tháng 4 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 403.673.400 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói