Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy

Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy

01
Từ 05/4/2008 đến 03/5/2008
90 ngày (kể cả ngày nghỉ,lễ…) tính từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.191.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói