Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2008

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2008

1
05-05-2008
năm 2008
Giá gói thầu:
 • 36991885665 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói