Mua sắm Router cho chi nhánh mới thành lập

Mua sắm Router cho chi nhánh mới thành lập

2
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 415.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói