Mua sắm UPS, máy in sổ, máy in dòng cho chi nhánh mới thành lập

Mua sắm UPS, máy in sổ, máy in dòng cho chi nhánh mới thành lập

3
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.565.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói