Mua bổ sung bản quyền phần mềm BDS cho chi nhánh mới thành lập

Mua bổ sung bản quyền phần mềm BDS cho chi nhánh mới thành lập

4
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 761.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói