Mua bổ sung bản quyền phần mềm Quản lý nội bộ và chi phí triển khai

Mua bổ sung bản quyền phần mềm Quản lý nội bộ và chi phí triển khai

5
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 136.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói