Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

Gói số 6
Năm 2008
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 367000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói