Cung cấp tạp chí tiếng Latinh, tạp chí tiếng Nga, tạp chí Trung Quốc

Cung cấp tạp chí tiếng Latinh, tạp chí tiếng Nga, tạp chí Trung Quốc

Gói thầu số 1
4/2008-6/2008
4/2008-9/2009
Giá gói thầu:
 • 4.320.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói