Cung cấp sách, báo, tạp chí tiếng Việt

Cung cấp sách, báo, tạp chí tiếng Việt

Gói thầu số 6
04/2008-6/2008
01/2008-12/2008
Giá gói thầu:
 • 160.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói