Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT

Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT

06
Qúý II/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói