Viễn thông Điện Biên – Lai Châu thông báo mời thầu. Phục vụ SXKD năm 2008

Viễn thông Điện Biên – Lai Châu thông báo mời thầu. Phục vụ SXKD năm 2008

G.T: Mua sắm modem ADSL phục vụ SXKD năm 2008

Thuộc D.A “Phục vụ SXKD năm 2008”

Nguồn vốn: chi phí SXKD năm 2008

Bên mời thầu: Viễn thông Điện Biên – Lai Châu

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: ngày 10/3/2008 đến trước 9 giờ, ngày 14/3/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Kế toán thống kê tài chính, Viễn thông Điện Biên – Lai Châu, tổ 10 phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: (0230) 825450; Fax: (0230) 831900

Hạn cuối nhận HSĐX: 9 giờ, ngày 14/3/2008.