Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình

Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình

15
Qúy II/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.133.459 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói