Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về vận tải đa phương thức cho Bộ Giao thông vận tải

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về vận tải đa phương thức cho Bộ Giao thông vận tải

CS-D1
Quý III/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.500.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói