Tư vấn tăng cường thể chế cho Cục Đường Sông Việt Nam

Tư vấn tăng cường thể chế cho Cục Đường Sông Việt Nam

CS-D2
Quý III/2008 – Quý I/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.500.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói