Tư vấn thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Tư vấn thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc bộ

CS-NDTP
Quý III/2008 – Quý I/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.500.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói