Viện nghiên cứu cơ khí thông báo mời thầu. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống nạo vét bùn cho các sông thoát nước đã kè bờ của TP Hà Nội”

Viện nghiên cứu cơ khí thông báo mời thầu. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống nạo vét bùn cho các sông thoát nước đã kè bờ của TP Hà Nội”

G.T: Cung cấp bơm hút bùn kiểu khí nén và các hệ thống đồng bộ; bơm có năng suất 40m3/giờ, nồng độ bùn 60%

Thuộc D.A “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống nạo vét bùn cho các sông thoát nước đã kè bờ của TP Hà Nội”

Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Viện nghiên cứu cơ khí

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ ngày 15/3/2008 đến trước 9 giờ, ngày 15/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Viện nghiên cứu cơ khí, số 4 đường Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 8371162/7647350; Fax: (04) 7649883

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 15/4/2008.