Giám sát thi công công trình

Giám sát thi công công trình

Gói thầu số 06
Xong trong quí II năm 2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.173.014.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá