Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 07
Xong trong quí II năm 2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 181.729.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói