Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm

Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm

2
QI.2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 101.173 (USD)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói