Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình cầu Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình cầu Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hương Minh
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình cầu Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA phát triển GTNT – Sở GTVT Hà Tĩnh, địa chỉ số 143 đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại & Fax: 039.858 907
25/03/2008 đến 09/04/2008
1000000 (VND)
09/04/2008 08:45
09/04/2008 08:45