Gói thầu Giám sát di chuyển hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt (GS 06)

Gói thầu Giám sát di chuyển hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt (GS 06)

14
Quý II/2008
Thực hiện theo gói thầu XL
Giá gói thầu:
 • 556.207.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian