Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm Ôtô chuyên dùng trọng tải 5,1 tấn hiệu ISUZU. Đầu tư xe ôtô

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm Ôtô chuyên dùng trọng tải 5,1 tấn hiệu ISUZU. Đầu tư xe ôtô

Tên dự án:Đầu tư xe ôtô
Tên gói thầu:Mua sắm Ôtô chuyên dùng trọng tải 5,1 tấn hiệu ISUZU
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện – Số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội – Điện thoại: (04) 7574455 – Fax: (04) 7574455
17/03/2008 đến 20/03/2008
0 (VND)
20/03/2008 15:00
20/03/2008 15:00