Cải tạo hệ thống điều hòa không khí và cách nhiệt sàn giả

Cải tạo hệ thống điều hòa không khí và cách nhiệt sàn giả

Gói thầu số 1
16/4/2008 đến 21/4/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 860.988.530 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói