Gói thầu số 5. Giám sát thi công xây dựng công trình

Gói thầu số 5. Giám sát thi công xây dựng công trình

05
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 612.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói