Gói thầu số 6. Thiết bị quan trắc đập

Gói thầu số 6. Thiết bị quan trắc đập

06
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 131.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói