thẩm tra thiết kế

thẩm tra thiết kế

02
Quý II-2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.783.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói