Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp

04
Quý II-2008
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 64.315.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói