Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị

07
Quý II-2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 91.765.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói