Chi phí dò tìm

Chi phí dò tìm

12
Quý II-2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 194.265.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói