Hệ thống phần mềm làm tin, nhận tin và duyệt tin

Hệ thống phần mềm làm tin, nhận tin và duyệt tin

1
Tháng 04/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 98.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói