Gói thầu công trình trường dạy nghề Long An

Gói thầu hạng mục khối lớp học lý thuyết – thư viện, khối xưởng thực hành công trình trường dạy nghề Long An

1
từ ngày 14/4/2008 đến ngày 19/5/2008
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.275.617.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu