Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

07
Quý III/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 54.181.644 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm